Splošno o dohodnini

Ko je pred leti tema nanesla na dohodnino, je marsikomu narasel pritisk. Razlog je bil zagotovo ta, da smo morali dohodninsko napoved izpolniti sami. Izpolnjevanje je bilo zahtevno in veliko ljudi je morda plačevalo preveč dohodnine saj si sami preprosto niso znali dobro znižati dohodninske osnove.

Zadnjih 10 let se je na tem področju veliko spremenilo. Finančna uprava je naredila velik korak naprej in danes nam več ni potrebno v lastni režiji izpolnjevati dohodninskih napovedi. Kljub temu, da moramo danes informativni izračun samo pregledati pa to nikakor ne smemo jemati z levo roko, saj lahko tudi na informativnih izračunih prihaja do napak.

dohodnina

Kaj sploh je dohodnina?

Povedano poenostavljeno, dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V Sloveniji dohodnino ureja poseben Zakon o dohodnini. Dohodnino so dolžni plačevati vsi rezidenti republike Slovenije. Med dohodke, ki predstavljajo vire dohodnine sodijo vsi dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz kmetijstva in gozdarstva, dohodki iz najemnin, kapitalski dohodki itd.

Kaj z dohodnino sploh plačamo?

Zagotovo ste se že kdaj vprašali, kaj z dohodnino sploh plačujemo. Z dohodnino plačujemo javne dobrine kot so šole, vrtci, policija, vojska, zdravstvo, delo državne uprave, delo občinskih uprav, parlament, vladne službe in še bi lahko naštevali. Povedano poenostavljeno, z dohodnino poskrbimo za delovanje države. Dohodnina je letni prihodek občin in državnega proračuna. Brez Zakona o dohodnine bi država verjetno zelo težko normalno funkcionirala.

Ko boste naslednjič slabe volje zaradi plačila dohodnine, pomislite na to, da z dohodnino omogočate normalno delovanje države. Verjetno si ni mogoče niti zamišljati kako bi naše življenje potekalo brez urejenega zdravstva, šolstva, policije in drugih državnih služb, ki jih za normalno življenje nujno potrebujemo.

Kaj je dohodninska osnova?

Pri izračunu dohodnine je zelo pomembna dohodninska osnova. Na podlagi naše dohodninske osnove se določi koliko dohodnine bomo plačali in ali lahko pričakujemo celo vrnitev dohodnine. Dohodninska osnova se izračuna z vsoto bruto plač in letnega regresa. Temu seštevku odštejemo vse olajšave, ki nam pripadejo in rezultat je naša dohodninska osnova. Dohodninsko osnovo uporabimo za izračun dohodnine na posebne dohodninski lestvici, ki jo vsako leto na novo pripravi Finančni urad RS.

Poznamo vrsto dohodninskih olajšav s katerimi si lahko znižano osnovo. Med najbolj znane olajšave spadajo splošna dohodninska olajšava, plačani prispevki delodajalca, vzdrževani družinski člani in drugo. Ko imamo izračunano dohodninsko osnovo bomo na s pomočjo dohodninske lestvice vedeli kaj lahko pričakujemo.

Informativni izračun dohodnine

Vsako leto konec meseca marca nam Finančna uprava na dom pošlje informativni izračun dohodnine. Že več kot desetletje nam ni potrebno izpolnjevati in pošiljati davčnih napovedi. Edina skrb, ki jo moramo imeti je ta, da dobro preverimo informativni izračun. Preverimo ali so vsi podatki točni in ali je izračun pravilen. V kolikor se z vsem strinjamo nam ni potrebno storiti ničesar. Informativni izračun bom v roku 15. dni od vročitve avtomatsko postal odločba o plačilu dohodnine.

Kaj pa lahko storimo, če se z informativnim izračunom ne strinjamo? Lahko podamo ugovor in sicer v 15. dneh od vročitve. Finančni urad bo v tem primeru obravnaval naš primer in nas o odločitvi obvestil. V vsakem primeru pa nam napačno izračune dohodnine ne bo potrebno v roku plačati ampak bomo morali počakati na dokončno odločitev Finančnega urada.

Naj ob koncu zapisa navedemo še eno zanimivost. Kaj storiti, če vam Finančna uprava izračuna premajhno dohodnino in vi to veste? Po zakonu ste dolžni sporočiti napako in premajhen izračun prijaviti. V nasprotnem primeru ste v težjem davčnem prekršku.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.