Poslovni tečaji nemščine

nemscina-1V nasprotju z angleščino mnogi nemščino predvsem ne marajo zaradi trdega in popačenega jezika. Kljub dolgim  besedam in različnim jezikovnih muham nemškega jezika, je najbolj popularen jezik v Evropi. Zaradi bližine Avstrije, Nemčije in Švice se marsikomu odpirajo nove poslovne poti v severne države.

Kot smo že navedli, se ljudje za tečaj nemščine predvsem odločajo na podlagi poslovnih pritiskov. Mnogi so se odločili za tečaj nemščine zaradi izobrazbe v tujih državah. Potrebujejo mednarodne priznane izpite, da so se lahko udeležili določenih višjih univerzitetnih faksov. Splošno izobrazbo in tečaje nemščine ponujajo tudi že v osnovnih in srednjih šolah, tako da se lahko celo obrnete na vaše otroke pri učenju nemščine.

Tečaji nemščine (http://panteon.si/tecaji-nemscine/)  pa nikoli niso bili velik zalogaj za učenje. Zavedati se morate, da je nemščina sestavljena zelo konstruktivno in poznati je potrebno polno pravopisnih pravil. Izgovorjavo boste pridobili na času, edina težja stran je natančno pisanje in glasovno razumevanje jezika. Mnoga narečja zmedejo tujega govorca in na to se morate pripraviti. Za ocenjevanje znanja jezika v Evropi so določili posebno lestvico, preko katere se lahko prepozna znanje določenega govorca tujega jezika. Na grobo se tečaji  nemščine deli na tri stopnje: A1,B1,C1. A stopnja predstavlja začetnike, ki se učijo jezik od samega začetka. Pri stopnji A1.2 lahko govorec že sestavlja povedi in odgovarja na preprosta vprašanja. B stopnja predstavlja nek sporazumevalni prag, kjer se govorec zna odzvati na vse situacije. Stopnja C pa predstavlja le izpopolnjenost jezika na vseh področjih. Vaše izražanje je na tej stopnji tekoče in naravno brez očitnih napak. C2 je dokončna stopnja znanja tujega jezika, kjer pa se vas lahko upošteva za mojstra.

Save

This entry was posted in Jeziki and tagged . Bookmark the permalink.