Kdaj pridejo v poštev sodni prevajalci?

Prevajanje na sploh velja za zelo zahtevno opravilo, zato se ga praviloma smejo lotevati le osebe, ki so se za to ustrezno izobraževale. Ko na primer naročamo prevod preko spleta, je najprej dobro preveriti podjetje, ki smo si ga izbrali. Veliko o njem nam lahko povedo že reference. Še najbolje pa je, če nam določeno agencijo za prevajanje predstavi nekdo, ki je že dobro sodeloval z njo.

Prav posebej odgovorno nalogo pa imajo zagotovo sodni prevajalci. Morda ste že kdaj sodelovali s katerim od njih, saj ste morali v hipu prevesti pomemben dokument.

Kdo so sploh sodni prevajalci?

Sodni prevajalci so osebe, ki prevajajo pisano ali pa govorjeno besedo iz tujega v slovenski jezik ali pa obratno. Lahko pa prevajajo tudi iz tujega v tuj jezik. Prevodi takšnega prevajalca so nujno potrebni v primeru sodnih postopkov ali pa v drugih primerih, ki od nas zahtevajo uradne prevode s strani sodnega prevajalca.

Sodni prevajalec prevaja na zahtevo sodišča, državnega organa, pravne ali fizične osebe. Na takšne prevajalce se torej obrnemo, ko potrebujemo prevode najrazličnejših listin, na primer prevod sodnega registra, bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstnega lista, spričevala, potrdila o izobrazbi, prevod potrdila sklepa o dedovanju ter podobno.

Kakšen je status sodnih prevajalcev?

Sodni prevajalci so imenovani s strani Ministrstva za pravosodjem, ki vodi tudi postopke za imenovanje takšnih prevajalcev, in sicer v skladu z zakonom o sodiščih. Sodni prevajalci morajo uspešno opraviti preizkus znanja. Na podlagi tega jih ministrstvo imenuje za sodne prevajalce. Sodni prevajalec je imenovan za neomejen čas.

Potem ko je sodni prevajalec imenovan, je to objavljeno tudi v Uradnem listu. Sodni prevajalec se nato vpiše še v imenik sodnih prevajalcev, ki ga prav tako v skladu z določili zakona vodi Ministrstvo za pravosodje.

Sodni prevodi so na voljo vse dni v tednu

Sodni prevodi, ki so opravljeni s strani izkušenih in strokovno podkovanih sodnih prevajalcev, so na voljo vse dni v tednu in tudi po povsem dostopnih cenah. Večina podjetij, ki zaposluje tovrstne prevajalce, ponuja najhitrejše sodno overjene prevode; tudi z možnostjo brezplačne dostave na dogovorjeno lokacijo.

Odlična novica je tudi ta, da s sodnimi tolmači lahko sodelujete kar na daljavo, in sicer preko spleta.

This entry was posted in Jeziki and tagged , , . Bookmark the permalink.